Möbelomklädnad kan sammanfattas kort, hållbarhet, miljö, hantverk, kunskap, förnyelse och kärlek.

Kontakta oss för konsultation