Med textilens stora mångfald och ökande betydelse som inredningsmaterial, finns det oändliga möjligheter att skapa en trevlig, effektiv och sund arbetsmiljö.

Fotograf: Martin Kelman