Akustik är läran om hörbart ljud, ljud som kan skapa ”sjuka” miljöer. Med akustiktextilier, textilier och ljudabsorbenter på vägg eller i tak kan vi förbättra ljudnivån i er arbetsmiljö och skapa ett friskare rum att vistas i och en effektivare arbetsplats.

Kontakta oss för konsultation