Primetex AB tilldelas ramavtal gällande statliga myndigheter

Pressmeddelanden 21okt 2019

 

Primetex AB tilldelas ramavtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Avtalet omfattar 12 delområden för möbler och inredning, Primetex har lämnat anbud på textilinredning för fönstermiljö som är ett nytt tydligt område som rör hängande textil och invändigt solskydd. Kammarkollegiet beräknar att hela avtalet årligen är värt ca 750 miljoner.

Detta är ett nytt ramavtal för möbler och inredning för samtliga statliga myndigheter som nu är klart. Kammarkollegiet genom statens inköpscentral har genomfört upphandlingen för samtliga avropsberättigade statliga myndigheter.

– Vi är stolta och glada över att Primetex tilldelats ramavtal inom området textilinredning för fönstermiljö. Primetex med egen produktion av sömnad och egen montörskompetens och marknadens bredaste sortiment inom området och att vi geografiskt finns representerade på 4 orter i Sverige, Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping gör att vi kan hålla hög service till våra statliga myndigheter, säger Mikael Lidetoft VD på Primetex.

Primetex har funnits med som underleverantör i tidigare ramavtal i Kammarkollegiet men kan nu fullt ut ta ansvar för relationen mot statliga myndigheter på ett bättre och tydligare sätt. -Textil inredning för fönstermiljö har blivit en allt viktigare del av arbetsmiljön kan vi konstatera där produkter bidrar till allt ifrån värme och ljuddämpning, insyn och ljusbländning till rumsavdelning och att ge rummet estetisk uttryck säger Mikael Lidetoft. Vår tradition med att leverera helhetslösningar inom textil och solskydd till företag och myndigheter kommer att förstärkas genom detta statliga ramavtal och ligger helt i linje med det som Primetex vill verka för, att leverera den perfekta arbetsmiljön. Vi ser fram emot ett givande samarbete med avropade myndigheter i det nya avtalet, säger Mikael Lidetoft.

Det nya avtalet löper över 24 månader med möjlighet till förlängning om 24 månader, med start den 16 september 2019.