Dipl inst logo L - Svenska SolskyddsförbundetVäxel 010-205 12 50