Primetex AB drivs av ett starkt engagemang för kvalitet och vi känner en genuin passion för inredningstextil för offentlig miljö. Tillsammans med vår entusiastiska och kunniga personal erbjuder vi en bred och unik service som vi hoppas att du upptäcker.

Vår mission är att förbättra arbetsmiljö med vår samlade kunskap,
kompetens och känsla för inredning. Samtidigt kan vi förbättra vår omvärld genom att (tänka mera miljösmart) minimera CO2 avtryck, välja
mer hållbara material i våra produkter och, alltid tänka ett steg längre.

VI SOM JOBBAR HÄR

 

Om oss – Stockholm

Om oss – Göteborg

Om oss – Malmö

Om oss – Norrköping