Kontakt - Primetex ABOBS! Nytt telnr: 010 - 205 12 50


Du är välkommen att ta kontakt med oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina behov. Kontakta Primetex AB i en ort nära dig.

Möbelomklädsel i Malmö

Våra främsta verksamhetsområden - dvs gardinmontage och solskydd - är likartade på samtliga våra orter. Men i Malmö har vi dessutom en avdelning för möbelomklädsel. Här har vi en verkstad väl rustad för möbelomklädsel främst inom konferens, restaurang och möteslokaler.