Jobba hos oss

Utvecklas i yrkesroll och som individ

Vår personalfilosofi inom Primetex bygger på enkla principer. Vi vill att alla som arbetar hos oss skall ha möjlighet till att utvecklas och växa med oss, både i sin yrkesroll och som individ. Vi är övertygade om att detta är grunden för att vi gemensamt skall skapa bra förutsättningar för oss själva, liksom för våra kunder.

Primetex Företagskultur

Vår företagskultur och våra värderingar bygger på fem hörnstenar.

  • En positiv och konstruktiv attityd på alla nivåer och bland alla medarbetare.
  • Ett kundorienterat förhållningssätt och en övertygelse om att vi håller vad vi lovar.
  • För oss är det viktigt med framgång. Vi strävar alltid efter att bli nummer ett i det vi gör.
  • Som medarbetare hos Primetex skall du uppleva att detta är en bra och trivsam arbetsplats.
  • Resultatorientering och god lönsamhet skapar en trygg framtid.

Din inställning och vilja

En förutsättning för att lyckas är att vi litar på varandra och att vi lever upp till vår kultur och våra värderingar i allt vi gör. Inom Primetex innebär detta att vi har en positiv attityd och hjälper varandra. Vi tar både ett socialt och ett ekonomiskt ansvar för varandra och håller vad vi lovar och är ärliga och lojala emot varandra. Genom detta skapar vi arbetsglädje och motivation till att alltid göra ett bra jobb.